لیست خدمات فنی بنز اسکندریان


انواع سرویسهای دوره ای مانند:

– خدمات موتور

– خدمات گیربکس

– خدمات الکتریکی

-خدمات بدنه

– کارشناسی کامل خودرو

ارتباط با ما

شعبه ۱ : تهران ، آجودانیه ، بلوار محمدی ،خ البرز ، کارواش البرز

شعبه ۲ : تهران ، مرزداران ، خ ناهید ، بعد از کارواش کاسپین ،؛تعمیرگاه رالی ۱۱۰

+989122341880