طراحی داخلی

طراحی داخلی یکی از مهمترین مواردی که به عنوان نخستین گزینه به ذهن صاحبان خودرو، خطور میکند، تعویض روکش صندلیها است. چراکه این کار فواید مختلفی دارد.

فارغ از این که روکش صندلی چرمی یا پارچهای حتی جیر باشد، تعویض روکش صندلی باعث جلوگیری از خراب شدن روکش اصلی خودرو میشود ضمن این که با انتخاب یک روکش زیبا میتوان جذابیت خودرو را افزایش داد. تودوزی داخلی خودرو در مرکز خدمات مرسدس بنز اسکندریان جدا از روکش صندلی ها شامل سقف خود رو هم میباشد که شامل انواع مختلفی است برای نمونه میتوان سقف کهکشانی را نام برد که نمایی بسیار جذاب و دیدنی میباشد.